Serveis Informàtics i Consultoria Tecnològica

Empresa

Serveis Informàtics i Consultoria Tecnològica | A2M Software

La innovació tecnològica, un repte ara a l'abast.

La incorporació de les noves tecnologies suposa, per a moltes empreses, un repte necessari per a esdevenir competitiu que, tanmateix, sovint és difícil d'assolir.

Amb l'objectiu d'oferir solucions que s’adaptin amb rigor a les seves necessitats tecnològiques, l'any 2000 neix A2M Software. Una empresa de serveis informàtics i consultoria capaç d'oferir, a través de la seva experiència consolidada i dels professionals més capacitats, els millors serveis als seus clients mitjançant una relació de col·laboració que maximitzi la seva inversió i els permeti evolucionar amb un mercat cada cop més exigent.

Serveis Informàtics i Consultoria Tecnològica | A2M Software

Identificar necessitats i aportar solucions eficaces, la millor metodologia de treball.

L'alt nivell de formació del nostre equip humà i la seva elevada capacitat professional, unida a la nostra disponibilitat de recursos, ens permet identificar clarament quines són les necessitats dels nostres clients i elaborar l'estratègia més adient per a donar-hi resposta.

L'empresa ha obtingut la certificació UNE-EN-SO 9001/00 pel sistema de qualitat de l'organització, per part de l'Institut de Certificació CDQ.