Serveis Informàtics i Consultoria Tecnològica

Avís Legal

Obligació d'informació general

D'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d’aquest lloc web:

Titular: Adoseme sfw, s.l
CIF: B62447966
Adreça: C/Joan Miro, 4 Bajos - 08005 Barcelona
Telèfon: 93 289 52 90
Contacto (correo electrónico): adoseme@adoseme-sfw.com

Dades registrals
Registre Mercantil de: Barcelona
Full:  B-225335
Foli: 32
Tom: 33187  Inscripción 1ª

Clàusula d'exempció de responsabilitat

© a2m Software 2008 no té coneixement efectiu i actual que els continguts enllaçats des del web amb URL www.adoseme-sfw.com puguin ser il·lícits, usats il·lícitament o d'alguna manera perjudicials per a tercers. Per actuar amb la major diligència possible davant d'aquestes eventualitats, el titular demana que li comuniquin immediatament a través de la secció Contacte, per qualsevol mitjà fefaent en dret, amb identificació precisa del comunicant que inclogui dades suficients de contacte, i amb una exposició detallada i exhaustiva sobre el contingut presumptament il·lícit, la presumpta il·licitud de l'ús del contingut, o el presumpte perjudici. © a2m Software 2008 tampoc garanteix l'absència de virus, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.

Avís de Copyright

© a2m Software 2008 reproducció autoritzada sempre que se citi la font, llevat que s'indiqui el contrari. Quan calgui una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades, aquesta autorització cancel·larà l'autorització general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús. Tot enllaç de tercers al web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els "enllaços profunds" i el "framing".

Consentiment de l'usuari

L'ús dels formularis esmentats, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, representa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers.

Excepte els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que a2m Software pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.